Thông tin khách sạn Sài Gòn Phong Nha

Thông tin liên lạc:

  • Số điện thoại : +84 232 3677 016
  • E-mail: sgphongnha@sgqbtourist.com |  sgphongnhahotel@gmail.com

Phòng Kinh doanh

  • Ông Trịnh Hoài Nam   Điện thoại: +84 912 747 702
Gửi tin nhắn cho chúng tôi: